Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan İlan: Arar Petrol A.Ş.’ye Petrol İşletme Ruhsatı Başvurusu

Hatay, Adana ve Osmaniye’de Petrol İşletme Ruhsatı Talebi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Arar Petrol A.Ş.’nin Hatay, Adana ve Osmaniye illeri sınırları içerisindeki petrol arama sahalarında petrol keşfi yapması üzerine petrol işletme ruhsatı başvurusu hakkında ilan yayımladı.

Arar Petrol A.Ş.’nin Petrol İşletme Ruhsatı Başvurusu

Arar Petrol A.Ş., AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 pafta numaralarına sahip petrol arama sahalarında keşfedilen petrollü arazi için petrol işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulundu. Başvuruları, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Kamuoyuna Duyuru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Arar Petrol A.Ş.’nin başvurusu hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve ilan etme görevini yerine getirmektedir. Bu süreçte ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.