Osmaniye Valiliği

OSMANİYE’DE BİÇERDÖVER KULLANIM VE KONTROLÜNE İLİŞKİN BASIN BÜLTENİ

Çiftçilerimiz Dikkat! Biçerdöver Kullanımında Kayıpları Önleyelim

Çiftçilerimizin büyük emek ve masrafla üretmiş oldukları hububat, mısır, soya fasulyesi, ayçiçeği ve diğer ürünlerin, biçerdöverlerle hasat edilmeleri sırasında meydana gelen tane ve sap kayıpları ile tane hasarlarını önlemek üzere, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılı hasat döneminde de Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlendirilen teknik elemanlar tarafından tarla kontrolleri yapılacaktır.

Hasat öncesinde ve hasat sırasında biçerdöver sürücüleri, biçerdöver sahipleri ile ürün sahipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının “2024 Yılı Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı” doğrultusunda aşağıda belirtilen hususlara uymaları gerekmektedir.

  • Biçerdöverler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkili kuruluşlarca yapılan muayenelerden geçirilerek tescil edilmiş ve plaka almış olmalıdır.
  • Biçerdöver sürücüleri, en az G sınıfı sürücü belgesine veya biçerdöver operatör belgesine sahip olmalıdır.
  • Biçerdöverlerde, yangın söndürücü, ilk yardım çantası ve alet çantası bulundurulmalıdır.
  • Biçerdöverler, hasat sırasında gündüz ve gece gerekli aydınlatmalara sahip olmalıdır.
  • Biçerdöverler, hasat sırasında tarladaki elektrik hatlarından en az 5 metre mesafede çalıştırılmalıdır.
  • Biçerdöverler, hasat sırasında tarladaki sulama kanallarına ve diğer engellere dikkatli bir şekilde yaklaşmalıdır.
  • Biçerdöverler, hasat sırasında tarladaki yaban hayatına zarar vermemelidir.

Bu hususlara uymayan biçerdöverler, Tarım ve Orman Bakanlığınca görevlendirilen teknik elemanlar tarafından durdurulacak ve gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Çiftçilerimizden ricamız, hasat döneminde bu hususlara dikkat ederek ürünlerinde kayıp ve hasarı önlemeleri ve bu konuda görevli teknik elemanlara yardımcı olmalarıdır.