İl Müdürlüğümüz tarafından , “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyhan Baraj Gölü Su Ürünleri Üretim Tesisi’nden temin edilen 19.800 sazan balığı yavrusu, Osmaniye İli Savrun Çayı göl ve göletlerine bırakıldı.

Bu proje ile göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun desteklenmesi, ekosistemin canlı tutulması ve yöre halkının bu su kaynaklarından istifade etmesi hedeflenmektedir.

Göl ekosistemini koruma amacıyla yapılan çalışmalara destek verilerek balıkların korunması sağlanmalı ve sürdürülebilir avcılığın devam etmesi için bırakılan yavrulara en az bir kez üreme şansı verilmesine imkan tanınmalıdır. İl Müdürlüğümüz teknik personelleri projeyle ilgili yapılan çalışmaların takibini yakından sürdürmektedir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
İbrahim Yumaklı
Erdem Kolabaş