Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği” kapsamında yürütülen çalışmaları açıkladı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesi amacıyla İl merkezi ve ilçe merkezlerinde toplam 37 adet su kaynağı istasyonundan örnekler alındığı belirtildi.

Alınan Örnekler Analiz Ediliyor

Alınan su örnekleri öncelikli olarak Sıcaklık, pH, (Çözünmüş Oksijen) DO, ve EC değerleri açısından ölçülüyor. Aynı zamanda İl Müdürlüğü laboratuvarında Nitrat, Orta Fosfat, Toplam Azot ve Toplam Fosfor değerleri ile ilgili ölçümler yapılarak Bakanlık Nitrat Bilgi Sistemine anlık veri girişi sağlanıyor.

Osmaniye’de Nitrat Hassas Bölge Bulunmuyor